Bonanza Imodeco | Imobiliare | Design Interior | Constructii


Imobiliare

Cauta Oferta

 

CONTACT

Phone Red 021.659.60.48 / 0736.37.17.37

 office@bonanzaimobiliare.roBlack-Email-Icon 

Harta Ofertelor

A+ A A-

Acte necesare pentru vanzarea unui imobil

In situatia in care Vanzatorul este Persoana Fizica, actele necesare vanzarii sunt urmatoarele:Acte-juridice-285x213

 • ACTUL  DE PROPRIETATE  care poate fi: contract de vanzare-cumparare / contract de construire / certificat de mostenitor / contract de donatie / contract de schimb / sentinta civila definitiva.
 • ACTELE DE IDENTITATE  ale partilor contractante, Vanzatori si Cumparatori, Carti de Identitate / Pasapoarte sau unde este cazul Sentinta Civila de divort cu mentiunea "definitiva si irevocabila".
 • CERTIFICATELE  DE  CASATORIE: in cazul in care imobilul care se vinde este bun comun.
 • INCHEIEREA DE INTABULARE SI DOCUMENTATIA CADASTRALA A BUNULUI IMOBIL (fisa bunului imobil si planul de amplasament, respectiv planul releveu), intocmita de un expert cadastral autorizat;
 • EXTRAS DE CARTE FUNCIARA  eliberat de catre  Biroul de Carte Funciara  autentificare inscris care reflecta situatia juridica a imobilului si este VALABIL 10 ZILE de la data depunerii cererii de catre unul dintre proprietari, la notariatul la care se face vanzarea. In momentul transferului de proprietate extrasul de Carte Funciara  TREBUIE SA FIE FARA SARCINI. Daca in sarcina imobilului sunt inscrise diverse  ipoteci, interdictii de instrainare, privilegii, etc. la momentul transferului de proprietate Vanzatorul trebuie sa faca dovada incetarii acestor sarcini printr-un inscris eliberatoriu, de regula RADIEREA de creanta  emisa de organul care avea constituit respectivul drept.
 • CERTIFICAT FISCAL (eliberat de Primarie Directia Taxe si Impozite ) - atesta faptul ca imobilul pentru care impozitele sunt achitate la zi nu este urmarit pentru eventuale debite sau amenzi catre stat. ESTE VALABIL  IN LUNA  IN CURS.
 • ADEVERINTA  ELECTRICA- dovada achitarii la zi a energiei electrice, VALABILA 48 ORE.
 • ADEVERINTA DE LA ASOCIATIA DE PROPRIETARI (LOCATARI)- se intocmeste in 2 exemplare, formular tipizat, completat si semnat de catre Administrator si contravizat  de catre Presedintele Asociatiei de Locatari. Adeverinta va avea obligatoriu Numar de Inregistrare, Data de Emitere si mentiunile aferente situatiei financiare a poprietarului. Pentru ca Adeverinta sa fie valida toate cheltuielile Vanzatorului trebuie sa fie achitate la zi. VALABILITATE 30 ZILE.
 • CERTIFICATUL DE PERFORMANTA ENERGETICA  este obligatoriu pentru  PRIMA CASA.
 • NOMENCLATOR  STRADAL - certificat pentru schimbarea adresei postale, in cazul in care adresa postala din titlul de proprietate nu corespunde cu adresa postala din Certificatul Fiscal  si/sau Extrasul de Carte Funciara.

In situatia in care Vanzatorul este Persoana Juridica-Societate Comercialaactele necesare instrainarii imobilului raman cele enumerate mai sus, completate cu:

 • ACT  CONSTITUTIV  SI  ACTELE  ADITIONALE  AFERENTE
 • CERTIFICAT  CONSTATATOR
 • CERTIFICAT  DE  INREGISTRARE
 • PROCURA / HOTARARE  AGA  DE  REPREZENTARE
 • ACT  DE  IDENTITATE  IMPUTERNICIT / REPREZENTANT

In situatia instrainarii unui imobil toate documentele se prezinta la notariat in original.

 

© 2013 BONANZA IMODECO SRL - Toate drepturile rezervate.

WWW.BONANZAIMOBILIARE.RO

Login or Register

LOG IN